Vinyl lepený, nebo zámkový?

Často se nás zákazníci ptají jaké jsou vlastně rozdíly mezi vinylem lepeným a zámkovým, který se pokládá tradičním plovoucím způsobem. Sepsali jsme tedy několik základních rozdílů, které ovlivňují finální vzhled, kvalitu a komfort této podlahové krytiny.

Krátké porovnání faktů

Vinyl lepený

Vinyl zámkový

1)      vzhled podlahy

Méně věrohodná imitace, působí více uměle než plovoucí verze. Vždy záleží na výrobci.
Věrohodnější celkový vzhled z položené podlahy v ploše, díky větším rozměrům lamel. Vždy záleží na výrobci.

I když výrobci dodávají stejný dekor v lepené i plovoucí verzi, přesto je finální vzhled odlišný. Čím to je? Lepený vinyl se vyrábí především v menším provedení – krátké úzké pásy. Oproti tomu plovoucí provedení je ve větších deskách, které se blíží formátům dřevěných podlah. Celkový vzhled plovoucí podlahy lépe imituje položené dřevo oproti lepenému.

2)      vlastnosti podlahy

Vyšší teplotní roztažnost, riziko vzniku spár mezi jednotlivými dílci.
Teplotní roztažnost zde nehrozí. Dílce drží pohromadě pomocí zámkového spoje, který eliminuje vznik spár na minimum.

Největší nevýhodou oproti jiným podlahovým krytinám má vinyl v teplotní roztažnosti. Při vyšší teplotě se rozpíná a při nižší smršťuje. Ve výsledku vzniká po čase mezi jednotlivými dílci spára, která se po čase zanese nečistotou. Tento jev vzniká především u lepené verze vinylu, kde se jednotlivé dílce pohybují samostatně. Oproti tomu vinylová podlaha plovoucí je k sobě spojena pevnými zámky a celá se pohybuje „plave“ jako jeden monolit. Díky tomu je zde eliminován vznik spár na minimum.

            Stupeň roztažnosti by měl uvádět každý výrobce v technických listech. Obecně platí čím levnější vinylová podlaha tím vyšší roztažnost. Levné podlahy pohybující se na hranici 300 Kč ve většině případů vyráběné v asijských zemích, mají teplotní roztažnost i 0,25 %, což znamená, že na 1 m mezi jednotlivými lamelami mohou vzniknout spáry až 2,5 mm (větší spára než tloušťka běžné kreditní karty).

3)      chůze

Tvrdší při chůzi díky slabé vrstvě materiálu
Příjemnější při chůzi, teplejší a lépe zvukově izolační díky silnější konstrukci

Příjemnější pocit z chůze je jednoznačně u vinylu plovoucího. Je to dáno konstrukcí celé podlahy, která je složená ze spodní zvukově izolační podložky, nebo korku, středové části a vrchní vinylové části. Celková konstrukce dosahuje cca 10 mm, které jsou mezi betonem a chodidlem. Oproti tomu lepená verze je nejběžněji v tloušťce 2 mm, tedy 5x méně materiálu než plovoucí vinyl. 

4)      podlahové topení

Vhodné – prostup tepla 0,01 Kw/m2
Vhodné – prostup tepla 0,033 až 0,08 Kw/m2

O vhodnosti podlah na podlahové topení koluje v ČR asi nejvíce mýtů. Proto krátké vysvětlení fakta, jak se to s podlahovým topením má. 

V první řadě je třeba říci, že každá podlahovina má v technickém listu psaný tzv. tepelný odpor, který určuje prostup tepla krytinou. Maximální doporučená hodnota udávaná je 0,16 m2K/W , ale například v severských zemích, kde se běžně pokládají na podlahové topení silné dřevěné podlahy jsou odzkoušeny i podlahy s prostupem 0,20 m2K/W.

Největší mýtus, který si chybně zákazníci myslí a někdy je v tom utvrzují i někteří prodejci je ten, že čím větší koeficient prostupu tepla tím více utratím za energii při topení. Toto je chybně vysvětleno!!! 

Jediný faktickým rozdílem je, že podlahou s nižším koeficientem prostoupí teplo rychleji. Teplo se však nemá kam ztratit, prostoupí i silnější podlahou bez ohledu na spotřebu energie, ta je stejná.

Každá seriozní topenářská firma dnes potvrdí, že nejúspornější topení je takové, při kterém na začátku topné sezony podlahové topení zapneme a na konci jej vypneme. Maximálně během dne topení snížíme. Důležité je, aby se však topení každodenně nevypínalo a nezapínalo, protože takto by docházelo k velmi drahému provozu. A co to má společného s podlahami, které mají větší koeficient prostupu tepla?

Je to jednoduché první den, topné sezony se místnost vytopí např. o 3 hodiny rychleji s lepeným vinylem oproti plovoucí verzi. Další dny kdy je podlaha natopená už žádný rozdíl nepociťujeme a ani nás to nestojí více peněz.

Nutno podotknout, že topenářská firma nesmí podcenit správné dimenzování podlahového topení pro místnost a dopředu se informovat na koeficientu prostupu tepla podlahy, kterou budete volit. 

5)      pokládka

Správná pokládka je poměrně náročná, především vyrovnání podkladu.
Pokládka výrazně jednodušší.

Postup pokládky lepeného vinylu: Penetrace podkladu, stěrkování vhodnou stěrkou, broušení stěrky, nanášení lepidla, pokládka vinylových dílců, válcování dílců, montáž obvodových lišt (většinou neoriginálních)

Postup pokládky plovoucího vinylu se zámkem: pokládka parozábrany, pokládka podlahy, montáž obvodových lišt (stejný dekor jak podlaha)

 Zatímco u lepeného vinylu je vždy nutné používat broušenou stěrku, tak u vinylu plovoucího stačí, když bude rovinnost betonu dle normy 2 mm/2 m, která je shodná pro všechny typy podlahových krytin.

6)      cena

Průměrná cena lepeného vinylu na českém trhu je ve spojení s vyšší cenou montáže totožná jako cena vinylu plovoucího. (Nebereme v potaz podlahy v relaci cca 300 Kč/m2 , které jsou ve většině případů z recyklovaných materiálů a o vinyl se ani nejedná) Nehledě na stupeň roztažnosti, který je vysoký a to ani nemluvíme o zdravotní závadnosti těchto materiálů.
Samotná cena plovoucího vinylu je vyšší, ale ve spojení s naopak nižší cenou na montáž se ve výsledku ceny vyrovnávají.

7)      opravitelnost

Vyříznutím přilepeného dílce, nikdy nedojde k dokonalému napasování dílce nového.
Jednotlivé lamely lze rozebrat a poškozený dílec nahradit novým.

Opravitelnost je u vinylových podlah obecně problematická a nedá se řešit zatmelením jako je tomu u podlahy laminátové, nebo dřevěné. Na druhou stranu, mění se opravdu až silně poškozené dílce u kterých dojde k odstranění velkého množství materiálu například při pádu těžkého předmětu. Tato operace se u jedné i u druhé verze vinylu provádí opravdu jen zřídka.

 U lepeného vinylu je jediným řešení odstranění přilepené lamely a nahrazení lamely nové. Bohužel, nikdy se tato operace nepovede tak, aby nebyla poznat. Už jen proto, že se mezitím původní lamela roztáhla/smrskla během dosavadního užívání.

 Výhodu v tomto má opět vinyl plovoucí, který je položený suchou metodou. Jednotlivé lamely se rozeberou a poškozená lamela se nahradí novou. Výměna není vůbec znát.

8)      budoucnost

Je třeba počítat s nákladným odstraněním a znovu obnovením podkladu.
Stačí rozebrat a je možné okamžitě pokládat jiný druh podlahové krytiny.

I když si toho mnoho lidí nepřipouští, tak čísla a trendy hovoří jednoznačně. Pokud nemáme doma položenou vysoce hodnotnou a nadčasovou dřevěnou podlahu, tak zhruba za 15 let podlahu budeme měnit znova. Je to klasický koloběh, který se neustále točí díky stále se měnícím trendům a lidem, kteří se jim chtějí přizpůsobit. Před 12 lety byl módní laminát, který dnes všichni mění za módní vinyl a za 15 let budou měnit vinyl za jiný materiál a takto to půjde do doby než všichni přijdou na to, že jediným dokonalým a nadčasovým materiálem je kvalitní dřevěná podlaha – to je ale na jiný článek.

 

Pokud přijmeme tuto úvahu, musíme si položit otázku, jaký z těchto materiálu půjde snáze a finančně levněji odstranit? Pevně přilepený vinyl, který s sebou vezme i kusy stěrky? Nebo volně ložená plovoucí verze?

Nabízíme vinyl zámkový voděodolný, který patří k nejprodávanějšímu provedení a svými vlastnostmi zajistí bezstarostné užívání po dlouhá léta. Dále pak vinyl klasik, který je ekonomičtější variantou.

arrow

Vinyl voděodolný

Vinyl klasik